• Berita Terkini

  Kamis, 31 Mei 2018

  Kemplu Dadi Imam Shalat Tarawih

  Wong nek grusa-grusu alias kesusu pancen bisa gawe susahe wong liya. Kaya ceritane Jon Kempu kiye.

  Wengi kuwe Jon Kemplu dadi imam shalat tarawih. Wis dadi tradisi nang langgare Kemplu nek dadi imam ya sekalian aweh kultum babagan ramadhan. Eh ndilalah, durung sempat gawe materi kultum, Kemplu malah keturon. Pas tangi pas adzan isya.

  "Haduh durung sempat gawe materi kultum je," batin Kemplu.

  Nembe mbukak buku kultum, bojone Kemplu, Lady Markonah wis ngundang-undang.

  "Bapake wis adzan isya kae, gagean, mbok rika dadi imam," Markonah ngomong.

  Sidane Kemplu langsung njukut kupluk terus meng langgar. Ndilalah langgare ora patia adoh.

  Dengan khusyuk Kemplu mimpin tarawih. Bar rampung shalat tarawih 20 rakaat, Kemplu kaya kelalen sesuatu.
  "Jan apa ya, kayane ana sesuatu sing nyong kelalen," batin Kemplu.

  Tapi Kemplu tetep nglanjutna shalat witir telung rakaat. Nah bar rampung, Kemplu gagean meng mimbar. Para jamaah uga mulai nglurusna sikil kambi siap-siap ngrungokna kultume pak Kemplu.

  Tapi nang nduwur mimbar, Kemplu malah nepuk jidate.

  "Hadirin jamaah shalat Isya lan tarawih ingkang mulyo, ngapunten kulo nyuwun bar niki njenengan sedaya shalat melih nggih," Kemplu ngomong.
  Hahhh....????? jamangaeh pada kaget.

  "Shalat tahajud nopo pak kyai," jamaah Mr Daplun takon.

  "Mboten, shalat isya lan tarawih dilanjut witir," Kemplu njawab.

  Lho kokkk...???
  "Ngapunten nyong nembe sadar nek mau durung sempat wudhu gole shalat, kelingan pas arep aweh kultum," Kemplu ngomong maning.

  !@%$#@&*^%% Makmume pada geger nang mburi kambi pada grundelan sewot. (*)

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top