• Berita Terkini

  Selasa, 15 Agustus 2017

  Gara-gara Blumbang Iwak

  Esuk-esuk Kemplu wis ribut dewek, kabeh wong ditakoni. "Mamake, kae nang mburi ana lemah sing dikeduki ngasikan jero terus akeh banyune sing diingoni iwak si  jenenge apa ya?" Kemplu   sing kelas loro SD takon maring   mamake.

  "Ngerti ora sih, mamake agi repot kiye agi adang sega nggo mangan ko padha, nganah takon karo bapake baen?" mamake Kemplu ngomong kambi sibuk mbeneri kompor.

  Diomong kaya kuwe Kemplu banjur mlayu maring kamar, kambi nggugaih bapake sing esih sarungan.

  "Bapake, kae nang mburi ana lemah sing dikeduki ngasikan jero terus akeh banyune  sing diingoni iwak si jenenge apa ya?" Kemplu  takon maring bapake.

  Bapake sing tembe bali ngode wengi agi arip-aripe ora gelem diganggu.

  "Nganah takon mbekayumu baen, bapake kesel, ngantuk banget tembe bali ngode arep turu sit..," bapake ngomong kambi narik sarung terus ngleder.

  Diomong kaya kuwe Kemplu  gagian mlayu nemoni mbekayune.

  "Yu, kae nang mburi ana lemah sing dikeduki ngasikan jero terus akeh banyune sing  diingoni iwak si jenenge apa ya?" Kemplu  gole takon wis kaya arep nangis.
  "Oh kae jenenge blumbang plun," Mbekayune sing jenenge Markonah semaur.

  Krungu kaya kuwe Kemplu   langsung baen nangis nggembor-nggembor.

  "Bapake.....Mamake....adhine kejegur blumbang...!".(*)

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top