• Berita Terkini

  Selasa, 06 Juni 2017

  Preman Kemplu Tobat Wulan Puasa

  GARA-gara nonton serial nang tivi, Kemplu sing nang ndesane terkenal banget dadi preman melu baen arep pensiun dadi preman.

  “Nnyong ya arep pesiunlah dadi preman. Mumpung kiye wulan puasa dadi pas banget,” batin Kemplu.

  Jenenge sejeg urip ora tau puasa, dina pertama puasa kerasa abot banget. Apamaning nang ngarep ngumah bolak balik bocah padha dolanan mercon merekna
  Kemplu dadi emosi.

  “Bocah ora tau dijejeli mercon apa ya, gawe wong bludreg baen,” Kemplu kesuhkesuh kambi mlaku maring ngarep umah.

  Mbasa tekan ngarep umah, Kemplu ngomaih bocah kambi ngrampasi mercon sing dicekeli bocahan. Bar kuwe mercone dibuang nang kali. “Sepisan maning dolanan mercon ngarep umahku gantian kowe padha sing tek buang kali,” Kemplu kesuh-kesuh.

  Diomong kaya kuwe bocahan padha keweden mlayu bali ngumaeh dewek-dewek. Salah sijine Mr Daplun sing wadul karo mamake sing aranne Lady Markonah.

  “Plu deneng mercone anakku dibuang maring kali?”  Markonah kesuh-kesuh.

  “Ora kur mercone, nek esih dolanan mercon nang ngarep umahku bocah sisan sing tek buang kali, kecuali nek suara mercone gawe inyong seneng lah ora papa,” Kemplu sing agi kencoten gole semaur sekarepe.

  “Ya aja kaya kuwe, gari diomongi kon dolanan nang lapangan apa nang sawah. Lah njuran mercon sing monine kaya ngapa sing bisa gawe ko seneng,” Markonah
  takon kaya bingung.

  “Ya kae sing monine trok tok tok tok tok tok tok tok tok tok!!!duk duk duk duk duk duk duk duk duk ..!!!,” Kemplu semaur kambi mlaku lunga

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top