• Berita Terkini

  Sabtu, 17 September 2016

  Kemplu Jalan-jalan Sore

  SORE-sore ngarepna Mahrib, John Kemplu mlaku-mlaku golet hawa. Bareng wis kesel mlaku-mlaku, akhire si Kemplu njagong nang ngarep kuburan. Karo tembangan dewek, Kemplu udud-udud.Lagi asyik udud-udud, ana bocah wadon nyedek.

  "Arep lunga maring ndi,Mbak?" takone Kemplu maring bocah wadon mau.

  Karo mesem manis, bocah wadon mau njawab. "Biasalah mas, golet angin. Nang umah hawane panas..." jawabe.

  Kemplu terus cerita nek nang kuburan akeh kedadean aneh. Akhire deweke ngelingna bocah wadon mau. "Mbak.. Ati-ati nang daerah kuburan kene. Nang kene kie sering ana kedadean aneh...."omonge.

  "Aneh kepriwe Mas?" takone si cewek mau.

  "Yaaa aneh. Tau ana wong ketemu pocong. Ana sing krungu ana bocah nangis bareng diparani ora ana apa-apa. Kasus liyane ya esih akeh.." jelase Kemplu.
  Krungu penjelasane Kemplu, bocah wadon mau meneng sedhela keton ngeling-eling. Ora let suwe ngomong. "Sengertiku ora ana sing aneh, Mas. Padahal aku wis dikubur nang kene sewulan lhooo.." omonge.
  GLUBRAGG.. Kemplu kejungkel. (*)

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top