• Berita Terkini

  Sabtu, 16 Juni 2018

  Aweh Hadiah Badanan Go Bojo

  Suwe ora ketemu, Daplun menggone Kamplu pas Badanan. Wong loro ngobrol ngalor ngidul suwe-suwe tekan hadiah lebaran go bojone.

  "Plu, krungu-krungu, bojomu si Markonah lagi jaluk hadiah mobil ya?" takone Daplun.

  "Lah, jebule wis pada krungu ya? Iya Plun, bojoku jaluk mobil anyar go badan tahun kie," jawabe Kemplu enteng.

  Krungu jawabane Kemplu, Daplun madan gumun. Kemplu ketone ora ana masalah, padahal rega mobil kan atusan juta. Paling murah ya puluhan juta nek mobil bekas tur nembe ditabrak sepur.

  "Lha kowe ketone ayem temen Plu. THR kang Bosmu wis cair pah? Kena go tuku mobil?" takone Daplun.

  "Lah ya ora Plun. THR ya kur kena go tuku orson (sirup). Bojoku ora sida tek tukokna mobil. Tek tukokna emas berlian sidane... " jawabe Kemplu.

  "Lah sih primen kue, Plu. Masa bojo jaluk mobil ditukokna berlian?" Daplun ora paham jalan pikirane Kemplu.

  "Oawalah Plun Plun... Golet mobil palsu kan angeellll. Angel tur mawi bangett....."

  GLUBRAGGG... Daplun kejungkel."Owalah, palsu palsuuu..." batine Daplun. (*)

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top