• Berita Terkini

  Kamis, 20 Juli 2017

  Ngerti Jeneng Seka Sikile

  Mbarang duwe pacar siki Kemplu dadi sregep banget gole sinau. Kaya dina kuwe merga ngesuk ana ulangan biologi deweke kepengin entuk biji sing maen mulane sewengi nutug Kemplu sinau.

  Ngesuke pas mlebu kelas, Kemplu weruh ana sepuluh meja sing nang nduwure ana manuk sing kurungane ditutupi karo klambu. Sing diketokna kur sikil manuke tok.


  “Ujian dina kiye nentukna jeneng, spesies-spesies manuk kur sekang ndeleng sikil tok,” Pak Guru Kemplu njelasna.

  Kabeh muride mulai pada mentelengi sikil manuk eh mbok sapa ngerti bisa njawab. Tapi mbarang dipentelengi kabeh sikil manuk katonne padha.

  Kemplu sing ngerasa wis sinau sewengian dadi kesuh karo ujian sing digawe nang Pak Daplun, guru anyar sing tembe seminggu mulang nang sekolahane Kemplu .

  “Nek kaya kiye nyong percuma gole sinau, ujian apa kaya kiye, masa kur ndeleng sikile bisa ngerti jenis manuk apa, nek kaya kiye mending bali baen?” Kemplu sing emosian ngomong maring gurune kambi mlaku metu sekang kelas.

  Krungu kaya kuwe Pak Daplun sing ora ngerti wateke Kemplu dadi kaget banget. Ndilalah deweke sing tembe dadi guru anyar nang kono durung apal jenenge
  Kemplu . Pak Daplun njutan mlau ngoyok Kemplu.

  “Mengko sit ...ora sopan temen sih kowe, sapa jenengmu?” Pak Daplun takon.

  Ditakoni kaya kuwe Kemplu njutan narik celana dawane karo nidokna sikile. “Jajal pak guru ngerti ora sapa jenengku!” Pak Daplun: #@!*&^%

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top