• Berita Terkini

  Minggu, 18 Juni 2017

  Tukang Ngemis Sodakoh

  BUBARAN sholat Jumat, Kemplu sing nganggo sarung agi nggoleti sandale. Mbarang wis ketemu Kemplu mlaku arep metu sekang halaman mesjid. Tapi pas agi mlaku
  deweke dicegat nang tukang ngemis.

  “Mas nyuwun mas, wis telung dina inyong ora mangan enak,” tukang ngemis sing jenenge Dawir njaluk maring Kemplu .

  “Sory banget ya pak, nyong agi ora nggawa receh,” Kemplu semaur.

  “Nek ora nduwe recehan duit sing gede ya kena, lah sepisan-pisan awehe sing akeh sih ngapa ben rejekine lancar,” tukang ngemis ora gelem kalah.

  Weruh tukang ngemise katone melasi dadine Kemplu ora tega. “Ya kiye ana sepuluhewuan  tapi jujul ya, ana jujule ora?” Kemplu takon.

  “Nek semono ya ana jujule,” tukang ngemise semaur.

  “Ya kiye sepuluhewu, tapi dijujuli limangewu ya, sing limangewu nggo kowe pak, mumpung lagi bulan puasa kudu akeh-akeh beramal,” Kemplu ngomong karo aweh duit sepuluhewuan.

  Bar nampani duit tukang ngemise, mbukak tase terus njiot duit ngggo njujuli. “Kiye pak jujule,” tukang ngemise aweh jujulan nemewuan.

  “Lho pak denenge kiye jujule nemewu, lewih sewu kiye pak,” Kemplu ngemutna karo mbalekna duit sewuan.

  “Wis ora papa, Itung-itung inyong Sodakoh,” tukang ngemise gole ngomong nggaya banget.“Hasyeemmmmm....,” batin Kemplu.(*)

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top