• Berita Terkini

  Rabu, 05 Juli 2017

  Mbah Kemplu Nulis Surat Nggo Putune

  ESUK-ESUK gasik Mbah Kemplu ketuyukan lunga maring kantor pos. Deweke arep ngirim kartu lebaran nggo anak karo putune sing nang luar kota. Ndilalah deweke kelalen ora nggawa kacamata.

  "Lah jan kacamatane malah ketinggalan, kepriwe nulis surate kiye," Mbah Kemplu mbatin.

  Pas agi kebingungen ana petugas kantor pos sing liwat nang sebelahe.

  "Mas..mas nyong njaluk tulung ya?" Mbah Kemplu njawil maring petugase mau.

  "Njaluk tulung nopo mbah?" petugase sing jenenge Mr Daplun takon.

  "Njaluk tulung ditulisna alamat nang amplop ya," Mbah Kemplu njaluk tulung.

  Mbarang wis detulisna alamatte Mbah Kemplu njaluk tulung maning.

  "Sisan inyong njaluk tulung ditulisna sisan ucapan lebarane ya mas," Mbah Kemplu nembung maning.

  "Oh.. ya  ra papa mbah..ngeneh arep nulis apa?" petugas Daplun semaur ikhlas ngrewangi mbah Kemplu .

  Mbarang wis ngrewangi nulis surat Petugas Daplun takon.

  "Kurang apa maning mbah, mumpung nyong esih sela urung sibuk," Daplun takon.

  "Oh iya mas,,, tulung nang ngisor dewek ngggon surat disogi NB: Maaf, tulisanne elek, udu mbah Kemplu sing nulis," Kemplu ngomonge kaya ora duwe dosa blas.
  Daplun kur bisa ndomblong karo nyokoti pucuke pulpen @#$%!&**  (*)

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top