• Berita Terkini

  Senin, 11 Desember 2017

  Cah Wadon Matre

  Senajan tembe kenal, Kemplu langsung kesengsem karo cah wadon ayu sing nduwe awak semok, jenenge Markonah. Senajan tembe kenal Kemplu pengin ngajak Markonah umah-umah.
  Sayange Markonah kiye bocaeh matre banget kepengine nduwe bojo sing sugih.

  "Kowe gelem dadi bojoku, nek gelem ngesuk dewek kawin," Kemplu nakoni Markonah.

  Ditakoni kaya kuwe Markonah sing matre langsung bae takon maring Kemplu.

  "Kowe nduwe umah ora?" Markonah takon.

  Ditakoni kaya kuwe Kemplu   mbanjur semaur.

  "Ora!!"

  "Lah mobil BMW nduwe ora," Markonah takon maning.
  "Ora," Kemplu   semaur.
  "Lah gajimu pira," Markonah takon maning.

  "Nyong ora tau gajian, Tapi...," pas Kemplu agi ngomong, omongane ditabrak nang  Markonah.

  "Ora nganggo tapi, tapian, ora duwe umah, ora duwe BMW, ora tau gajian, wis lunga bae MINGGAT sekang KENE!!!" Markonah ngomong kambi ngurak Kemplu.
  Diurak kaya kuwe Kemplu banjur lunga kambi garuk-garuk rambut terus ngromed dewek.

  "Lah nyong pancen ora duwe umah, nduwene hotel telu, inyong ya ora nduwe BMW tapi nyong mbok nduwe telu mobil ferrari, loro mobil Porsche. Masa inyong kon tuku umah karo BMW nggo ngapa ya, nyong ya ra tau gajian lah inyong dewek sing nggaji wong-wong lah inyong mbok bosse, dasar cah wadon aneh," Kemplu  ngomong kambi mlaku  lunga.
  Krungu kaya kuwe Markonah langsung bae kejet-kejet. (*)


  Berita Terbaru :


  Scroll to Top