• Berita Terkini

  Sabtu, 15 Desember 2018

  Olih Parkir Apa Ora?!!!

  KEMPLU kie lagi dadi tukang parkir nang supermarket paling gede nang kotane. Dasar Kemplu, gayane dadi tukang parkir kementhus tur kemlithak.

  Lah dina wingi, Kemplu  kaya biasane lagi bertugas. Lagi nyeruput teh manis diwadhahi plastik, ana mobil mandek nang cedheke Kemplu. Mbukak kaca mobil, terus ngomong. "Mas, aku olih parkir kene apa ora?" takone wong sing jenenge Juragan Daplun mau.

  Kemplu meneng sedhela terus omong. "Ora olih!!" jawabe banter.

  Krungu kandhane Kemplu, Juragan Daplun madan emosi setitik. "Deneng ora olih? Lha kae akeh mobil pada parkir nang kono deneng olih?" omong Daplun karo ngecungi jejeran mobil sing wis pada parkir.

  Kemplu meneng keton madan bingung. Terus deweke nyemlong. "Kae anu pada ora takon, olih parkir apa ora nang kene," jawabe.

  GLUBRAGGG....Juragan Daplun kejedod lawang mobil. (*)

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top