• Berita Terkini

  Minggu, 25 Maret 2018

  Ramese Durung Dibayar

  KEBIASAAN buru-buru akhire gawe Kemplu malu. Ceritane esuk kuwe Kemplu sing kerjane nang kantoran arep mangkat kerja. Tapi berhubung durung sarapan, Kemplu mampir nang warung sing nang cedek pinggir ndalan.

  Ndilalah dina kuwe Kemplu rencanane arep nunut kancane meng kantore gara-gara motore rusak."Isih gasik ikih, sarapan ndisitlah nang warunge Kaki Daplun, lumayan karo nglenceri sing pada tuku," mbatin Kemplu.

  Senajan warung cilik, tapi warunge Daplun terkenal enak masakane dadi mesti rame wong pada tuku."Ih kae Markonah melu tuku, ehmm..ehmmm jan bocah kae pancen ayu, semlohe juga hemmmm," Kemplu seneng banget weruh gebetane, Markonah ana nang warung.

  "Dhe Markonah melu sarapan pa. Wis njukut lawuh bae mengko tek bayar aku," Kemplu sok mbosi.

  "Ora lah mas, mbok ngrepoti," Markonah isin-isin.

  "Ra papa, mamas Kemplu nembe entuk bonus," Kemplu njawab.

  Lebar nyarap, Kemplu metu seka warung untuk ngisis. Sambil  klepas-klepus merokok, Kemplu mbukak hapene. Jebul bose Kemplu wis WA Kemplu kon mangkat gasik.
  Ttuttt...tuuuttttt hapene Kemplu moni.

  "Plu mangkat gasik, ana gawean penting," bose ngomong.

  "Iyy..aaaa iy...aaa bos," Kemplu glagepan mergane ora nggawa montor.

  Ndilalah pas lagi panik, kancane Kemplu, Plekenthuz liwat. Langsung bae Kemplu ngendeg terus mencolot meng boncengan."Let go, bose wis ngenteni," Kemplu ngomong.

  Plekenthuz spontan narik gas. Tapi agi pirang meter, ana wong ngundang-undang Kemplu.

  ”Plu... Plu...! rames, karo wedang kopine durung dibayar..., nggone Markonah jere arep dibayari!” Daplun ngomong karo ngorong-orong.

  Mak tratap, Kemplu kaget dan baru sadar. Karena gugup, Kemplu jadi lupa  kalau tadi belum membayar makanan yang telah ia makan.
  "Nyong mbayar dewek bae lah mas," Markonah ngomong.

  ”Sori kelalen. Kiye bose wis nelpon kon mangkat gasik” kata Jon Kemplu dengan muka abang  ireng. (*)

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top