• Berita Terkini

  Selasa, 18 Juli 2017

  Iyuung, Kemplu Nguntal Sendok

  KEMPLU wis pirang dian kiye kerasa mumet. Wis ngombe jamu nang warung tapi ora mari-mari. “Wis nganah maring puskesmas baen, tuli mengko mari daripada ngeteter kaya kuwe,” biyunge sing arane Markonah kongkonan maring puskesmas.

  “Iya mengko awan tek maring puskesmas," Kemplu semaur.

  Awanne Kemplu sing siraeh ting kremod mangkat maring Puskesmas. Tekan Puskesmas Kemplu ditakoni doktere. “Sing dirasa apa mas?”doktere takon kambi njiot
  alat tensi.

  “Mumet..., ndhase pating kremod-kremud pak dokter,” Kemplu semaur.

  Nang doktere Kemplu njutan ditensi karo cangkeme kon manga njutan disenteri. “Wah.. awakmu panas banget,” doktere ngomong.

  “Iyah koh dok,” Kemplu melu ngomong.

  Bar kuwe doktere njiot obat njutan diwehna maring Kemplu . “Pangan 2 sendok, sedina ping 3 ya,” doktere ngomongi.

  “Maturnuwun dok,” Kemplu emaur kambi nampani obate njutan bali.

  Seminggu sewise Kemplu maring puskesmas maning. “Lah kowe, ana apa maning?” doktere sing esih kemutan karo Kemplu takon.

  “Mummete wis mari, panasse ya wis mari pak dokter, tapi inyong dadi lara weteng,” Kemplu semaur.

  “Obat sing sekang nyong  dipangan ngasi entong mbok?” doktere takon.

  "Ya wis tek pangan ngasi entong, cuman sendokke kuwe loh pakdokter,” Kemplu semaur.

  “Sendokke kenangapa?” doktere takon kaya bingung.

  “Anu sendokke deneng atos banget..!!” Dokter : #&*&#*&#*#..(*)

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top