• Berita Terkini

  Jumat, 09 Juni 2017

  Muter Jam Wong Sekecamatan

  NEMBE bae jam telu, Jon Kemplu sing esih kelas loro SD wis kepengin gelis-gelis buka. “Pak deneng durung krungu adzan magrhib ya, wis selek kepengin buka koh,” Kemplu ngomong meng bapake.

  “Ya wong durung wektune,” bapake sing jenenge Ndoro Semprul semaur.

  “Lah maghribe sih jam pira pak?” Kemplu takon.

  “Jam 6, sabar sih ngapa,” bapake semaur.

  “Deneng kawit mau jam 3 terus,” Kemplu ngomong.

  “Emange kenangapa?” bapake takon.

  “Ya pengin gagean cepet buka puasa pak…, apa tek puter baen jamme ya ben dadi jam 6?” Kemplu usul.

  “Ya nganah…” bapake semaure sante.

  “Asyikkk…,” Kemplu ngomong kambi jingkrang-jingkrak,.Mbarang kaya kuwe Kemplu banjur muter jarum jam meng angka 6.“Pak…wis jam 6 kaeh, buka yuh,” Kemplu g ngasengi buka.

  “Lho… kuwe mbok tembe jam nduwur tivi, sing nang ruang tamu, ruang tengah, kamare bapak, banjur sing nang dapur durung,” bapake ngomong.

  “Oh…kaya kuwe ya pak, kudu jam 6 kabeh?” Kemplu semuar akro manggut-manggut banjur mlayu muteri kabeh jam sing nang ngumah.“Pak wis jam enem kabeh,” Kemplu semaur katon seneng.

  “Jam-me tanggane dewek kabeh terus mesjid wis urung?” bapakke takon.

  “Lho… deneng jamme tanggane karo mesjid mbarang ?” Kemplu semaur.

  “Ya iyalah….kan kudu jam 6 kabeh, tembe bisa buka puasa,” bapake semaur.

  “Lah nek kaya kuwe ya kesel, rampung-rampung wis buka puasa mengko,” Kemplu protes.

  “Mugane mending nunggu baen, ketimbang kesel muteri jarum jam sekecamatan,” bapake Kemplu nyekikik weruh Kemplu sing sidane mlaku mlebu kamar turu. (*)

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top