• Berita Terkini

  Minggu, 04 Juni 2017

  Kemplu Medhot Puasa

  AWAN kuwe Markonah biyunge si Kemplu wis rampungan masak nggo buka puasa. “Wis rampungan kabeh gari leyeh-leyeh, koleke ya wis mateng,” batin Markonah.

  Mbarang kaya kuwe Markonah banjur wudhu terus meng pesolatan agepan sembahyang Azhar mergane miki wis krunguadzan.Pas Markonah agi sembahyang Kemplu sing tembe dolan bali ngumah.

  Kemplu kiye bocaeh ndablek banget, senajan wis kelas enem SD tapi shalat karo puasane esih bolong bolong. Pokoke ora patut ditiru lah.

  Tekan ngumah katon sepi deweke mlaku maring dapur kambi mbukaki panci. “Wah jan ana kolek katone seger temen yah,” batin Kemplu .

  Kemplu sing kencoten banjur tingak-tinguk. “Wah umah kayane sepi yah, medhot karo kolek lah,” batin Kemplu karo njiot mangkok.

  Mbarang njiot kolek banjur kuwe kolek dipangan, katon seger banget.

  “haduh... manteb banget kiye kolek,” batin Kemplu.

  Pas agi sraput-sruput nyendoki banyu kolek biyunge teka meng dapur. “Lah sih kowe kiye keprimen, durung buka deneng wis mangan, adzan ngasar be mbeke baen,
  bocah wis gedhe koh ya esih medhotan,” biyunge kesuh-kesuh.

  Diomong kaya kuwe dasar Kemplu bocaeh mbeler bin ndablek dadi ya cuek baen, malah gole semaur gawe jengkel biyunge. “Oalah miki anu adzan azhar ya mak, ujarku adzan maghrib anu mirip sih,” Kemplu gole semaur kaya ora duwe dosa. “Oalah dasar bocah njaluk disrampang sandal yah..,” biyunge kesuh karo nyrampang sandal. (*)


  Berita Terbaru :


  Scroll to Top