• Berita Terkini

  Jumat, 16 September 2016

  Preman Mungsuh Tukang Gorengan

  PREMAN Kemplu pancen sangar. Wong sedesa ngerti kabeh, nek hobine Kemplu malak wong-wong.

  Ndilalah, ana bakul gorengan anyar nang ndesane Kemplu. Sebagai preman, Kemplu langsung beraksi.
  "Heehh, Pak. Bungkusna gorengan rong puluh. Mbayare minggu ngarepp..." omonge Kemplu karo ngetokna peso.

  Weruh kaya kue, wong-wong sing arep tuku gorengan pada meneng kabeh. Bakul gorengan anyar ya meneng bae.

  Akhire Kemplu ngangkat peso, dipasang nang gulune dewek. "Heh, krungu pora. " omonge ngancam.

  Akhire bakul gorengan sing jenenge Daplun njawab. "Urung olih mas. Siji be regane sewu.." omonge.
  Kemplu tambah panas. Pesone terus ditarik nganti gulune metu getihe setitik. "Heeehhh... Olih porraa. Apa kepengin kaya kieeee.." omonge Kemplu karo ngecungi gulune sing ana getihe setitik.

  Krungu kaya kue, Daplun meneng bae. Terus deweke nglebokna tangane nang wajan sing isine minyak goreng umeb. Terus njukuti gorengan.

  Ujug-ujug Kemplu ngomong. "Ya wis aku tuku gorengan loro,"omonge karo ngecungna duit Rp 2 ewu perak.
  GLUBRAGGG.. Wong-wong pada goling-goling. (*)

  Berita Terbaru :


  Scroll to Top